บริการให้เช่าเครื่องฟรีซดราย เพื่อการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ด้วยเครื่องฟรีซดรายหลายขนาด ตั้งแต่ครั้งละ 10 Kg. จนถึง 600 Kg. วัตถุดิบ
ราคาค่าบริการ

004-4