1. ผลิตภัณฑ์ยา เทคโนโลยีชีวภาพและเภสัชกรรม
เทคโนโลยีทำแห้งแบบฟรีซดราย สามารถประยุกต์ใช้เพื่อผลิตยาปฎิชีวนะ, วัคซีน, เทคโนโลยีชีวภาพ และผลิตภัณฑ์ในการตรวจวินิจฉัย
1 2
3
2. จุลินทรีย์และสาหร่าย
เทคโนโลยฟรีซดราย ใช้ในการเก็บรักษา แบคทีเรีย, ยีสต์, เอนไซม์, โปรโตซัว และ สาหร่ายขนาดเล็ก
 4 5
3. ตัวอย่างทางชีวภาพและชีววิทยาเนื้อเยื่อ
เทคโนโลยีฟรีซดราย ยังสามารถประยุกต์ใช้ได้ในการทำตัวอย่างเนื้อเยื่อ ของสัตว์หรือพืข และยังใช้สำหรับการเก็บรักษา ผิวหนัง, กระจกตา, โครงกระดูก,  ลิ้นหัวใจ และ เนื้อเยื่อทางชีวภาพต่างๆที่ใช้สำหรับการปลูกถ่าย

4. ชิ้นเนื้อเยื่อ
เทคโนโลยี ฟรีซดราย สามารถประยุกต์ใช้ในการสร้างชิ้นเนื้อเยื่อที่ต้องการติดตามการสังเกตโดยใช้ กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง, กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดหรือ กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน.
6 7
5. อาหาร
เทคโนโลยีฟรีซดราย สามารถประยุกต์ใช้เพื่อการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารได้หลากหลายประเภท เช่น ขนม, ชา, กาแฟ, อาหารสำเร็จรูป, ผัก, ผลไม้อบแห้ง, น้ำปลา, ซีอิ๊ว กะปิฯลฯ.
8 9
10
6. อาหารเสริมทางโภชนาการคุณภาพสูง เช่น อาหารเด็กอ่อน อาหารคนชรา อาหารผู้ป่วยที่ต้องให้ทางสายยาง หรืออาหารสัตว์ที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ
11 12
7. การสกัดวัตถุดิบสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารเสริม เช่น ขมิ้นชัน, บัวบก, ฟ้าทะเลายโจร, บอระเพ็ด เกสรผึ้ง นมผึ้ง  ฯลฯ.
13 14
8. การสกัดตำรับยาแผนโบราณ ให้อยู่ในรูปของผงแห้ง ที่มีความสมบูรณ์ของตำรับเหมือนกับยาต้ม แต่เก็บรักษาได้นาน และทานในปริมาณน้อยๆ
15 16
9. การประยุกต์ใช้ด้านอื่นๆ เช่น การกักเก็บสารสำคัญ โปรตีน เอนไซม์ การเตรียมวัตถุดิบเพื่อการทดสอบ ตรวจสอบ หรือส่องกล้องจุลทรรศน์อิเลคตตรอน
17